Szolgáltatások

Irodám sokrétű munkát végez.

Fő területünk a gazdasági büntetőjog, e mellett a jogterület teljes ágát lefedi tevékenységünk.

Polgári jogi területen is teljes körűen ellátjuk ügyfeleink képviseletét, de személyes szakterületem a családjog, a házassági bontóperek, gyermekelhelyezési ügyek, valamint az ezekhez kapcsolódó közigazgatási eljárások. 

 

Büntető szakág

A különböző rendőri szerveknél szerzett tapasztalatok alapján ügyfeleink képviselete a nyílt rendőri eljárásokkal kapcsolatosan, valamint a megszerzett tapasztalatok kamatoztatása azokban az esetekben is, ahol az egyre gyakoribb titkos nyomozati eljárások kerülnek alkalmazásra.

Újabban olyan eszközöket használ a nyomozó hatóság, melyeket az átlag ügyvéd nem ismer, melyekről az ügyfél nem is hallott. Az operatív eszközök használatát azonban jogszabályok korlátozzák, és egyes eljárások kimenetele azon múlik, hogy a védő ismeri-e az eszközöket, illetve azok nyílttá tételének szabályait. Fokozottan igaz ez a bíró szakra.

A VPOP és APEH egyesítése a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kereteiben érdekes helyzetet teremtett. Miközben a VPOP nyomozói a titkos nyomozások és nyílt eljárások kereteit is kihasználják az APEH ellenőrökkel együttműködve nyilatkoztatják az ügyfeleket olyan kérdésekben, melyekre a nyomozás során nem lenne köteles válaszolni. E miatt egyre gyakrabban igénylik az általunk képviselt magánszemélyek és vállalkozások, hogy a NAV eljárásának kezdetétől kapcsolódjunk be a vizsgálatokba, megelőzve ezzel a későbbi problémákat.

Valljuk, hogy az első nyilatkozat-tételtől szükséges a jogi képviselő, sok kellemetlenségtől kíméli meg önmagát minimális kiadással.

A jogszabályi változásoknak köszönhetően már akár tanúkénti idézés esetén is elkísérjhetjük, tanú jogi segítőjeként képviselhetjük Önt. Amennyiben Ön sértett képviselhetjük a hatóság előtt. Továbbra is elkészítjük Önnek a hatóságok felé beadásra kerülő iratokat, bejelentéseket, indítványokat és észrevételeket.

Családi jogterület

Egy válás rengeteg kellemetlenséggel jár. Mi egyeztetünk a volt házastárssal, jogi képviselőjével. Egyezséget kötünk, ha kivitelezhető. Válókeresete során képviseljük, ha kiskorú gyermekei vannak mi segítünk a felügyeleti jog megszerzésében, a kapcsolattartással kapcsolatos kérdésekben kompromisszumos megoldásra törekszünk. Amennyiben vagyonmegosztás is a per tárgya elérjük az Önnek legkedvezőbb megállapodás megkötését, ennek hiányában peres úton érjük el, hogy megkapja, ami jár Önnek.

Képviseljük Önt a gyámhivatal és más hatóságok előtt. Ha a kapcsolata volt házastársával megromlott nem kell vele tárgyalnia, azt irodánk intézi.

Munkánk során valljuk, hogy mindkét fél érdeke a megegyezés, elsődlegesen ennek kialakítására törekszünk. Sajnos ez nem mindig járható út.

Agrárjog

A termőföld adás-vétel speciális volta miatt olyan szaktudásra is szükség van, melyet az, aki ezzel nem foglalkozik nem sajátíthat el. Irodavezetőnk szakdolgozatát a termőföld-tulajdonról írta, de a szűk családja is mezőgazdasági termeléssel foglalkozik.

Segítünk a támogatási szerződések értelmezésében, haszonbérleti szerződését gyorsan, pontosan elkészítjük, adás-vételi szerződéseket akár egy nap alatt készítünk. Igény esetén a kifüggesztés során is eljárunk az illetékes önkormányzatoknál.

Vita esetén képviseljük Önt a közigazgatási perekben, az illetékes minisztériumok előtt.

Biztosítási szakág

A baleseti, vagyoni és nem vagyoni kárügyintézésekben a kártérítés és biztosítási jogviszonyokban egyedülálló tapasztalattal a közlekedési balesetek károsultjainak képviselete, különös tekintettel a motoros társadalomra, valamint az üzemi balesetekre.

Miért van ránk szükség?

Közúti balesetek:

  • Ha sértett:

Eljárunk a rendőrségi nyomozás során az Ön nevében, a büntetőeljárások során szerzett tapasztalatunkkal olyan lényegi kérdésekben, mint az igazságügyi szakértői vélemény kiegészítése, vagy a szembesítés során történő nyilatkozat-tételek segítjük az ügy mielőbbi lezárását. Kétséges esetekben a jogszabályi keretek által biztosított lehetőségeket maximálisan kihasználjuk.

A károkozó biztosítója felé mi intézzük a teljes folyamatot a kifizetésig, Ön nyugodtan hátradőlhet, a jogszabályok maradéktalan betartatásáról, kárának megtérüléséről mi gondoskodunk.

  • Ha okozó:

A közúti balesetek okozásáért járó büntetés években mérhető. A mi feladatunk az eljárásban az, hogy Önnel szemben az eljárást megszüntessék, vagy ha ez nem lehetséges a legkisebb büntetést róják ki Önnel szemben. Az esetek nagy részében pénzbírsággal végződnek ügyeink.

Társasági jog

Irodánk vállalja az ön cégének megalapítását, változásbejegyzését.

Állandó és eseti megbízás alapján képviseljük társaságát peren kívül és peres eljárásokban.

Munkatársaink munkaügyi perekben is felkészülten állnak az ügyfelek rendelkezésére.

Cégbejegyzés akár egy nap alatt. Ha kézbesítési megbízottra van szüksége mi ajánlunk megbízható személyt. Teljes körű elektronikus ügyintézést vállalunk.

hu_HU